You are here: www.projekt-best.eu
.

Projekt BEST

Styrkelse af aktivt medborgerskab

Projekt BEST - Karte Deutschland Dänemark

Aktivt medborgerskab er uundværligt for samfundets sammenhold og videreførelse, fordi det styrker fællesskabet, demokratiet og udviklingen af velfærdssamfundet. På disse sider præsenterer vi dig detaljerede oplysninger om det fælles dansk / tyske EU-finansierede INTERREG IV A projekt BEST.


Projekt BEST fremmer det aktive medborgerskab i Sorø Kommune og i kreds Plön.

 

Vi ser 3 væsentlige udfordringer:

1.Frivilligt arbejde: Vi vil aktivt fremme den frivillige indsats og derved opnå, at flere mennesker tager ansvar i udviklingen af velfærdssamfundet.
2.Netværk: I Sorø Kommune og i kreds Plön vil vi opbygge et netværk for frivillige og etablere et frivilligt centrum. Derved vil vi opnå et frivilligt fællesskab, der er velinformeret, står stærkt i den demokratiske proces og kan byde ind med præcise kompetencer i de mange velfærdsopgaver.
3.Samarbejde: Vi vil videreudvikle samarbejdet mellem de frivillige organisationer og det offentlige og derved opnå en sammenhængende fælles indsats.

Vi ser i fællesskab på tværs af grænsen på de samfundsrelaterede udfordringer og vil derved både lære af hinanden og give nye impulser til hele Femernbælt-regionen.


  • .
  • .

Projekt BEST: Frivillig

”Når vi skræller det hele af, står vi med de samme udfordringer.”
Peter, frivillig i Sorø Kajakklub

”Aha-oplevelsen for mig var, at frivillighed det er mange ting”. Martin, frivillig i Spejderne Laurentius

.

xxnoxx_zaehler